Monlex

Kancelaria doradcy podatkowego


Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

AUDYT WEWNĘTRZNY

  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych
  • przeprowadzanie audytów projektów finansowanych z funduszów unijnych
  • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji

 

KONTROLA ZARZĄDCZA

  • przegląd i ocena organizacji oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce
  • opracowanie indywidualnych programów usprawnienia funkcjonowania kontroli zarządczej
    w jednostce oraz wsparcie w ich wdrożeniu