Monlex

Kancelaria doradcy podatkowego


Oferta

DORADZTWO

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej

 • pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej i w wyborze formy opodatkowania
 • wsparcie przy przekształceniu i likwidacji działalności gospodarczej

 

doradztwo w zakresie optymalizacji opodatkowania działalności gospodarczej

 • audyt podatkowy
 • wsparcie w przygotowaniu strategii podatkowej
 • wsparcie w optymalizacji rozliczeń podatkowych
 • usługi doradcze w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego
 • pomoc we właściwym stosowaniu prawa przepisów podatkowych związanych z obrotem towarowym z zagranicą
 • wsparcie w optymalizacji rozliczeń celno-podatkowych
 • sporządzanie opinii w zakresie podatków i cła, skarbowości i finansów publicznych

 

REPREZENTACJA PODATNIKA

 • obsługa kontroli i postępowań podatkowych oraz kontroli skarbowej
 • obsługa spraw podatkowych w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych
 • występowanie do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego odnośnie stanu faktycznego budzącego wątpliwości w zakresie stosowania prawa
 • asysta oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed organami obu instancji
  (urzędem i izbą celną) oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących obrotu towarowego z zagranicą