Monlex

Kancelaria doradcy podatkowego


Sprawy celne

 

 • przygotowanie wniosków o potwierdzenie pochodzenia
 • występowanie do organów celnych i podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji prawa celnego lub podatkowego odnośnie stanu faktycznego budzącego wątpliwości w zakresie stosowania prawa

 

INTRASTAT

 • opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji INTRASTAT
 • przygotowanie deklaracji INTRASTAT
 • przesłanie deklaracji do izby celnej
 • składanie wyjaśnień i korekt deklaracji

 

DORADZTWO W OBROCIE GOSPODARCZYM Z ZAGRANICĄ

cło

 • pomoc w uzyskaniu WIT
 • pomoc w uzyskaniu upoważnienia do uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych
  świadectw pochodzenia wraz z możliwością wydawania świadectw w procedurze „in blanco”
 • wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w tym również pozwolenia krajowego
 • przygotowanie opinii , raportów na temat interpretacji prawa celnego
 • pomoc we właściwym stosowaniu przepisów prawa celnych