Monlex

Kancelaria doradcy podatkowego


O Firmie

Kancelaria doradcy podatkowego i audytora MONLEX to kancelaria prowadzona przez Monikę Nowak, kwalifikowanego doradcę podatkowego i certyfikowanego audytora wewnętrznego. Firma pojawiła się na rynku stosunkowo niedawno, choć jej wiarygodność i rzetelność poparta jest długoletnim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami jej właścicielki. Działanie Kancelarii wspierają zaprzyjaźnione firmy współpracujące, które zapewniają jednocześnie klientom Kancelarii kompleksowość świadczonych usług.

Kancelaria stale się rozwija, w związku z czym zakres świadczony usług będzie stopniowo rozszerzany.

 

O mnie

W 2014 r. zdałam pomyślnie egzamin na doradcę podatkowego i od 19 marca 2015 r. jestem doradcą podatkowym, wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 12555. Wcześniej, w 2012 r. zdałam również pomyślnie egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
Z racji długoletniego doświadczenia w prowadzeniu spraw dotyczących podatku od towarów i usług, specjalizuję się w tym podatku. W szczególności bliskie są mi zagadnienia związane z obrotem towarowym z krajami trzecimi oraz z handlem wewnątrzwspólnotowym. To z kolei skłoniło mnie do pozyskania uprawnień  agenta celnego (numer wpisu na listę agentów celnych 011301).

Poza sferą spraw podatkowych, w kręgu moich zainteresowań zawodowych były i pozostają sprawy związane z optymalizacją przedsięwzięć i procesów zachodzących w organizacji, badania zgodności działania, a także projektowania i wprowadzania usprawnień organizacyjnych.
Do zajmowania się tego typu zagadnieniami przygotowały mnie studia magisterskie, które ukończyłam na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), poparte kilkuletnim doświadczeniem w zakresie organizacji, wdrażania i funkcjonowania systemów zarządczych w jednostkach administracji publicznej, w tym przede wszystkim systemu zarządzania jakością i sytemu kontroli zarządczej. Te zainteresowania zmotywowały mnie, abym dodatkowo postarała się o uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, co udało mi się osiągnąć w grudniu 2015 r. (certyfikat CGAP nr 4804).

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego zaowocowała podjęciem w 2010 r. studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie pomyślnie obroniłam w 2012 r. tytuł magistra administracji.

Od niedawna jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Wielkopolski oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) .

Korzystając głównie z oferty szkoleń Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce stale podnoszę swoje kwalifikacje, choć od kilku lat sama prowadzę szkolenia, praktycznie z całego zakresu moich kwalifikacji, i jest to jedno z najbardziej ulubionych moich zajęć zawodowych. Dzielenie się wiedzą przynosi bowiem dodatkową satysfakcję, zwłaszcza jeśli można obserwować bezpośrednio jej efekty.

Porozumiewam się dobrze w języku angielskim (co potwierdza certyfikat LCCI na poziomie B2).

[/shc_shortcode]