Monlex

Kancelaria doradcy podatkowego


Firma – tworzenie, reorganizacja, likwidacja

W ramach kompleksowej obsługi spraw związanych z tworzeniem, przejęciem lub reorganizacją a także likwidacją firm, Kancelaria oferuje:

 • w zakresie spraw organizacyjnych – doradztwo dotyczące:
  • wyboru odpowiedniej formy działalności i opodatkowania,
  • powołania podmiotu do życia, zgłoszenia do odpowiednich rejestrów,
  • przygotowania do reorganizacji,
  • przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • w zakresie zapewnienia zgodności działania (compliance) –
  • przeprowadzenie audytu wewnętrznego,
  • analizę ryzyka,
  • doradztwo przy wyborze działań korygujących i naprawczych oraz wsparcie w ich wdrożeniu,
  • weryfikację zawieranych umów i procedur nadzorczych
 • w zakresie spraw podatkowych – wybór optymalnych rozwiązań pod kątem obowiązujących  przepisów prawa, dotyczących:
  • podatku dochodowego
  • podatku od towarów i usług
  • podatku od czynności cywilno-prawnych
  • podatku od spadków i darowizn
  • innych obciążeń publiczno-prawnych
 • w zakresie spraw rachunkowych:
  • pomoc sporządzeniu spisu z natury i w wycenie majątku
  • wsparcie w sporządzeniu protokołu przejęcia czy likwidacji
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych a także konsolidacja i badanie sprawozdań finansowych przez uznaną międzynarodową firmę biegłych rewidentów i doradców podatkowych