Monlex

Kancelaria doradcy podatkowego


Reprezentacja przed organami podatkowymi

Kancelaria oferuje reprezentację klienta przed organami podatkowymi i skarbowymi w sprawach dotyczących:

 • wszystkich rodzajów podatków,
 • egzekucji administracyjnej,
 • obrotu towarowego z zagranicą
 • wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego odnośnie stanu faktycznego budzącego wątpliwości w zakresie stosowania prawa,

 

W ramach kompleksowej obsługi spraw klienta przed organami podatkowymi, Kancelaria oferuje reprezentację jego interesów :

 • w przypadku wszczęcia wobec niego kontroli podatkowej lub postepowania podatkowego poprzez:
  • uczestnictwo na każdym etapie kontroli podatkowej czy postepowania podatkowego,
  • przygotowywanie pism procesowych w tym przede wszystkim zastrzeżeń do protokołu kontroli, odwołania od decyzji, zażalenia od postanowienia,
  • w postępowaniu odwoławczym – czynny udział w postępowaniu w tym wizyty w Izbie Skarbowej w celu zapoznania się z materiałem dowodowym, przygotowanie i wnoszenie pism procesowych oraz wniosków dowodowych, a także przygotowanie i wniesienie skargi
   do sądu administracyjnego
 • w przypadku wniesienia skargi – poprzez występowanie przed sądami administracyjnymi obu instancji, przygotowanie i wniesienie skargi kasacyjnej
 • w ramach bieżących rozliczeń podatkowych poprzez:
  • występowanie do organów podatkowych z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty, o wyjaśnienie wpłat i zarachowania wpłat na poczet rozliczeń podatkowych itp.
  • przygotowanie i składanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego odnośnie stanu faktycznego budzącego wątpliwości w zakresie stosowania prawa